Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Agaras“

UAB „Agaras“ nuo 2023 m. spalio 8 d. iki 2025 m. spalio 31 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Agaras“ bendrai finansuojamą pagal 2022 – 2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „Agaras“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įrengti saulės elektrinę (400 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugiškai aplinkai veiklą.

Numatomas rezultatas: įrengta 400 kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 397,15 MWh elektros energijos.

Bendra projekto vertė 276.357,00 Eur, iš jų ES finansavimas 170.745,40 Eur.

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

UAB „Agaras” klientų savitarnos sprendimo elektroninėje prekybos platformoje diegimas

 

 

Projekto tikslas – Klientų savitarnos sprendimo paslaugų elektroninėse prekybos platformose diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

UAB “Agaras” inovatyviai žiūri į rinkoje vykstančius pokyčius ir siekia savo produkcijos vartotojus pasiekti ne tik fizinėse prekybos vietose, bet ir elektroninėje klientų platformoje.

Siekiant įgyvendinti savo strateginius tikslus, UAB Agaras investuos į elektroninę prekyba ir įrankius galinčius praplėsti prekybos kanalus ir prekybą iš fizinių prekybos vietų perkelti į elektroninę prekybos platformą, tokie sprendimai sukurs galimybę UAB Agaras verslo klientams bei vartotojams lengviau pasiekti įmonės produkciją.

Projekto pavadinimas: „UAB Agaras klientų savitarnos sprendimo paslaugų elektroninėse prekybos platformose projektas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario 9 d.

Projekto vertė siekia 65.500 Eur, iš kurių 49.125 Eur. yra finansuojama ES lėšomis pagal 2014 – 2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę NR. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Kontaktai: Finansų direktorė Asta Kurlianskienė, tel nr. +370 686 99155, el. paštas: asta.kurlianskiene@agaras.lt

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas: UAB „Agaras”