Tvarumas - kiekviename žingsnyje

Neįsivaizduojame savo veiklos be aplinką tausojančio uždaro ciklo metodo, kuriame įtraukiame ir gamybos procesus, ir organinių atliekų antrinį panaudojimą. Horizontaliai integruota gamybos grandinė – sumanus sprendimas, kad gamybos procese susidariusios atliekos būtų panaudotos biodujų gamybai. Biodujų jėgainėje gaminame energiją, varančią gamybinius procesus. Visiškas atsekamumas visoje uždaroje grandinėje – garantuotas. Tik taip užtikrinsime iš tiesų tvarią maisto gamybą.

Monitoringo ataskaitos

Su aplinka ir ištekliais – tik švelniai!

Apie švelnų aplinkos išteklių naudojimą – tik rimtai. Todėl tapome projekto „Baltijos lankų jautiena“ (angl. Baltic Grassland Beef) partneriais: užtikriname aplinkai ir gyvūnams draugišką ūkininkavimą ir rūpinamės, kad mėsa būtų ruošiama atsižvelgiant į tvarios plėtros principus.

Tvariai ir taškas

Esame sukūrę ir įsipareigojame prižiūrėti vadybos sistemą, kuri užtikrina aplinkosaugos reikalavimų vykdymą. Pastatėme biodujų jėgainę, kurioje vien per 2020 m. buvo pagaminta 3030 kWh šilumos ir 3.043 MWh elektros energijos. Deklaruojame savo sutaupytos energijos kiekį ir esame ESO Pažangios energijos klubo narys.
Investuojame į energijos ir kitų išteklių monitoringo programas – turime kaip niekada sparčiai mažinti poveikį aplinkai.

Plačiau apie narystę

Biodujų jėgainė. Kažkam šiukšlės, o mums – energija!

Nė nemėginame slėpti – gamybos procese susidaro didelis kiekis organinių bioskaidžių atliekų, kurios irdamos išskiria metano dujas. Visgi nei atliekų nei dujų į aplinką neišmetame! Iškart po skerdyklos įkūrimo pastatėme biodujų jėgainę. Jos dėka eliminavome net kelias problemas (teršalų išmetimas į atmosferą, energinis efektyvumas, etc.) ir gavome keleriopą naudą: atliekas sunaikiname, o pagaminame energiją.

Požeminiai ir paviršiniai vandens telkiniai – nepamiršti

Jeigu yra sritis, kur galime veikti dar tvariau – atakuosime ir ją. Nepamiršome ir vandens telkinių. Pasiekėme aukštą gamybinių nuotekų išvalymo laipsnį – tad galime išvalytas nuotekas išleisti į gamtinę aplinką jos neteršdami.
2017 m. įgyvendinome projektą, kurio metu įrengėme modernią nuotekų valymo sistemą su automatizuotais biologiniais filtrais ir kitais įrenginiais, garantuojančiais aukštą nuotekų išvalymo laipsnį.
Projektą įgyvendinome sėkmingai: nuotėkos valomos jų susidarymo vietoje, neteršiama aplinka, taupomi gamtiniai ir įmonės finansiniai ištekliai.

Apšviečiame ir ventiliuojame tvariai

Apšvietimas ir ventiliacija – šansas dar stipriau tausoti aplinką. Jau nuo 2019 m. esame įsirengę elektrą tausojantį LED apšvietimą visose gamybinėse patalpose, vidaus ir lauko šviestuvuose. Įmonėje energiją taupome įdiegę rekuperacinę ventiliavimo sistemą, kuri grąžina šilumą arba šaltį tiekiant šviežią orą į cechus bei administracines patalpas.

Energijos monitoringas. Neprasprūs nė vienas vatas!

Žinom: jeigu nori padėti aplinkai, visų pirma žvilgsnį kreipk į save. Todėl pradėjome ir tęsiame projektą, kurio metu stebime ir matuojame energijos suvartojimą. Tokia stebėsenos sistema padės ne tik atrasti potencialias energijos taupymo galimybes, bet ir pagerinti bendrą veiklos efektyvumą. Monitoringo pagalba mažinsime šiltnamio dujų išmetimą, taip prisidėdami prie valstybinių emisijos mažinimo įsipareigojimų.

Sertifikatai

Ką veikiame? Štai ką!

Kokybė mus uždega, todėl maksimalius standartus iššauname dar aukščiau net keliuose frontuose vienu metu: gyvulių supirkime, skerdime, ispjaustyme, šlapiame ir sausame brandinime, moderniame ir tvariame pakavime. Jeigu spurtas į premium kokybę pakeliui ir jums – prisijunkite prie mūsų. Siekime mėsos etalono drauge!

Galvijų tiekėjams

Plačiau

Verslui

Plačiau